چند رسانه ای

فیلم

رسایی در تذکر شفاهی با انتقاد از طرح رفراندم روحانی:
نطق انقلابي نماينده مردم تهران در سالگرد 9 دي 88
استدلال شنیدنی رسایی در بوشهر
بخشی کوتاه از مصاحبه رسایی با اخبار ورزشی
انتقاد رسایی از لغو برنامه منتقدین در دانشگاه ها
رسایی در تذکر شفاهی:
گزارش سئوال جنجالی رسایی از وزیر نفت در باره گریه روحانی / صحن علنی امروز مجلس

صفحات