چند رسانه ای

فیلم

نطق انقلابي نماينده مردم تهران در سالگرد 9 دي 88
( 98 نظر )
استدلال شنیدنی رسایی در بوشهر
( 25 نظر )
بخشی کوتاه از مصاحبه رسایی با اخبار ورزشی
( 4 نظر )
انتقاد رسایی از لغو برنامه منتقدین در دانشگاه ها
( 68 نظر )
رسایی در تذکر شفاهی:
( 9 نظر )
گزارش سئوال جنجالی رسایی از وزیر نفت در باره گریه روحانی / صحن علنی امروز مجلس
( 34 نظر )

صفحات