چند رسانه ای

فیلم

واکنش جالب BBC نسبت به توقیف 9 دی
در آستانه صدور حکم م - ه
حاشیه جالب جلسه سخرانی نماینده تهران در دانشکده حقوق
بررسی مستند ادعای وزیر اقتصاد در روز سئوال مربوط به بورس
فیلم جلسه سئوال رسایی از طیب نیا درباره سقوط بورس
تذکر رسایی خطاب به روحانی در مجلس
رسایی در تذکر شفاهی با انتقاد از طرح رفراندم روحانی:
نطق انقلابي نماينده مردم تهران در سالگرد 9 دي 88
استدلال شنیدنی رسایی در بوشهر
بخشی کوتاه از مصاحبه رسایی با اخبار ورزشی

صفحات