چند رسانه ای

صوت

سخنرانی حمید رسایی
سخنرانی حمید رسایی
مراسم مردمی بمناسبت ۹ دی
بازخوانی یک مناظره/ رسایی و زیباکلام
مراسم دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر
مراسم دانشجویی بمناسبت ۱۶ آذر
سخنرانی حمید رسایی
در گفتگو با اخبار سراسری رادیو

صفحات